Το Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019 επικεντρώνεται θεματικά στο ζήτημα της Ιστορίας. Τα καλλιτεχνικά έργα που απαρτίζουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ εστιάζουν σε προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες λειτουργούν ως καθρέφτης της Ιστορίας συνολικότερα. Δίπλα στα καλλιτεχνικά έργα το Φεστιβάλ Συνοικισμός περιλαμβάνει μία σειρά παράλληλων δράσεων, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του καλλιτεχνικού χώρου και τη συμμετοχή των πολιτών.

Τα νέα του IETM Campus

Η 5η έκδοση του ΙΕΤΜ Campus διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην […]

Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα / ONDA

O Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό ONDA και την Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και αποτέλεσε μια ιδιαίτερη ευκαιρία δικτύωσης της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με την ευρωπαϊκή.

Εργαστήριο Κριτικής

Το Εργαστήριο Κριτικής, ένα δεκαήμερο εργαστήριο θεατρικής κριτικής για νέους και ανερχόμενους θεατρολόγους, ιστορικούς τέχνης και δημοσιογράφους ήταν μία πρωτότυπη δράση του παράλληλου προγράμματος του Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019.