Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα / ONDA

O Προορισμός Ελευσίνα-Αθήνα διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον οργανισμό ONDA και την Ελευσίνα 2021 / Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και αποτέλεσε μια ιδιαίτερη ευκαιρία δικτύωσης της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με την ευρωπαϊκή.