Πρόγραμμα

21 Ιουνίου

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής

Ώρα: 21:00 – 00:00


22 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 17:30 – 19:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 17:30, 18:30, 21:30, 22:30

Διαδρομές στις Ρίζες #3

Ώρα: 19:30 – 20:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής

Ώρα: 21:00 – 00:00


23 Ιουνίου

Ο Περίπατος της EUphoria

Ώρα: 11:00 – 13:00

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 12:30, 13:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρες: 12:30 – 14:30 και 17:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρες: 12:30 – 14:30 και 17:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρες: 12:30 – 14:30 και 17:30 – 23:30

Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου

Ώρα: 20:00 – 21:30

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 23:00


24 Ιουνίου

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά

Ώρα: 10:00 – 12:00

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου

Ώρα: 20:00 – 21:30

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 23:00

IETM Campus


25 Ιουνίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Ώρα: 10:00 – 12:00

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 23:00

IETM Campus


26 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Ώρα: 17:00 – 19:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Ιστορία, Ιστορία, Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 23:00

IETM Campus


27 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Ώρα: 17:00 – 19:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Aϊτή, μία performance για την Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 22:30

IETM Campus


28 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Αναγνώσεις Φεστιβάλ

Ώρα: 11:00 – 13:30

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Ώρα: 17:00 – 19:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Ε_ΦΥΓΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑ

Ώρα: 20:15 – 21:45

Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου

Ώρα: 20:00 – 21:30

Aϊτή, μία performance για την Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 22:30

IETM Campus


29 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

Αναγνώσεις Φεστιβάλ

Ώρα: 11:00 – 13:30 και 15:00 – 17:00

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 20:00

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 18:30 – 23:30

Motorway 6 (Screening & Performance)

Ώρα: 19:30 – 22:00

Η Ιστορία Ενός Αιχμαλώτου

Ώρα: 21:00 – 22:30


30 Ιουνίου

Εργαστήριο Κριτικής

Ώρα Έναρξης: 11:00

EUphoria Walk

Ώρα: 11:00 – 13:00

Αναγνώσεις Φεστιβάλ

Ώρα: 11:00 – 13:30

Οι Κήποι Μιλούν

Ώρες Έναρξης: 12:30, 13:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω

Ώρα: 12:30 – 14:30 και 18:30 – 23:30

Ουδέν Προς Δήλωση

Ώρα: 12:30 – 14:30 και 18:30 – 23:30

Οι Ελευσίνιοι

Ώρα: 12:30 – 14:30 και 18:30 – 23:30

Καφενείο η Β(β)ουλή

Ώρα: 18:30 – 19:00

Motorway 6 (Δημόσιο Δείπνο)

Ώρα: 19:30 – 20:30

Aϊτή, μία performance για την Ιστορία

Ώρα: 21:30 – 22:30